KODEKS WEWNĘTRZNEGO ŻYCIA SZKOŁY   
REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI
PROCEDURY postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych -
 


REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

 • Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce.
 • Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 • W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 • Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków.
 • Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 • Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 • W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 • W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 • W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 • W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna .
 • Dzieci, które biorą na stałe lekarstwa prosimy zgłosić do kierownika lub opiekuna wycieczki, podpisać i opisać ich dawkowanie – nie wolno brać leków bez wiedzy nauczyciela .
 • Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie: cennej biżuterii, aparatów fotograficznych, sprzętu radiowego, telefonów komórkowych i innych sprzętów AGD i RTV. Za zgubienie tych rzeczy wychowawcy/ opiekunowie nie odpowiadają.
 • W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.