Szkoła Podstawowa w Górze Puławskiej ma już 100-letnią historie.


      Szkoła dba o wszechstronny rozwój kształconych uczniów, zapewniając im zdobywanie wiedzy w różnorodny sposób, tradycyjny i nowoczesny. Ważną rolę w kształceniu odgrywa wdrażanie do zdrowej rywalizacji i samodoskonalenie. W szkole organizowane są konkursy z różnych dziedzin, turnieje i olimpiady. Uczniowie mają możliwość rozwijania postaw twórczych i wyzwalania własnych inicjatyw zarówno podczas zajęć obowiązkowych, jak też pozalekcyjnych, czego dowodem jest szereg akcji podejmowanych przez uczniów.
Ponadto szkoła przystąpiła do programów i projektów: "Zapobieganie próchnicy", "Nie pal przy mnie proszę", "Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo", "Owoce i warzywa w szkole", "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Puławy".

      Szkoła jest:

  • nowoczesna - posiadamy pracownie przedmiotowe wyposażone w pomoce naukowe, pracownię informatyczną z dostępem do Internetu. Biblioteka z czytelnią jest wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, z którego korzystają uczniowie w swoim wolnym czasie.
  • bezpieczna - wejście do budynku jest nadzorowane, a cały budynek znajduje się pod opieką agencji ochrony.
  • rozwijająca kulturę - organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje związane z potrzebami dzieci, wyjścia do kina i teatru, wycieczki krajowe i zagraniczne, imprezy sportowe, spektakle szkolne. Stawiamy wysokie wymagania dotyczące zachowania uczniów.
  • z przyszłością - uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, rywalizacji w konkursach. Współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami.

dyrektor budynek szkoły sekretariat
pielęgniarka KULISY
NASZEJ
SZKOŁY
pielęgniarka
w bibliotece u pedagoga w świetlicy