GRONO PEDAGOGICZNE
 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja w szkole
1. mgr Hanna Padewska dyrektor, nauczyciel matematyki
2. mgr Teresa Dymowska wicedyrektor, nauczyciel geografii
3. mgr Katarzyna Kucharska - Skrzyńska nauczyciel języka polskiego, historii i wdż
4. mgr Bożena Koza nauczyciel języka polskiego i historii
5. mgr Marzena Gorgol nauczyciel matematyki
6. mgr Beata Niemiec nauczyciel matematyki, informatyki i techniki
7. mgr Grażyna Dudka nauczyciel przyrody, biologii i wdż
8. mgr Marta Motyczyńska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
9. mgr Jolanta Świderska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
10. mgr Teresa Trych nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
11. mgr Marzanna Miękus nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
12. mgr Bożena Drachal nauczyciel wychowania fizycznego, przyrody
13. mgr Jakub Woszczek nauczyciel wychowania fizycznego
14. mgr Teresa Szymajda nauczyciel wychowania fizycznego
15. mgr Grzegorz Kowalczyk nauczyciel muzyki
16. mgr Urszula Futera nauczyciel religii
17. ks. Dominik Borowski nauczyciel religii
18. ks. Damian Sadza nauczyciel religii
19. mgr Cezary Świderski nauczyciel informatyki
20. mgr Beata Stolarczyk nauczyciel bibliotekarz i świetlicy
21. mgr Agnieszka Nowocień nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22. mgr Agnieszka Saran pedagog szkolny
23. mgr Dorota Chodoła nauczyciel języka polskiego
24. mgr Alina Osiak nauczyciel historii i wos
25. mgr Maria Rymkiewicz nauczyciel języka niemieckiego
26. mgr Edyta Łopata nauczyciel bibliotekarz i świetlicy
27. mgr Joanna Pawlik nauczyciel plastyki i nauczyciel wspomagający
28. mgr Beata Jaraszek nauczyciel świetlicy
29. mgr Katarzyna Nowalska nauczyciel fizyki i chemii
30. mgr Katarzyna Zezula nauczyciel wspomagający
31. mgr Agnieszka Kałkowska nauczyciel języka angielskiego
32. mgr Barbara Stasiak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
33. mgr Dominika Kacperek nauczyciel języka angielskiego