DRODZY RODZICE

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych, by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały".

SKRZYNKA NA SYGNAŁY

Jeśli coś Cię martwi, niepokoi,
Tobie lub komuś dzieje się krzywda,
Byłeś świadkiem agresji lub przemocy

możesz to opisać i wrzucić do "SKRZYNKI NA SYGNAŁY"
(znajdziesz ją na korytarzu dolnym szkoły – wejście boczne dla klas I-III)

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKRZYNKI NA SYGNAŁY:

Pamiętaj, że

 1. Możesz pisać w każdej sprawie.
 2. Dzięki sygnałom, jakie od Ciebie dostaniemy jesteśmy w stanie zareagować, liczy się dla nas przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.
 3. Każde zgłoszenie jest objęte dyskrecją.
 4. Twój list może być anonimowy, ale aby ułatwić nam udzielenie należytej pomocy, podaj tyle danych, ile możesz, takich jak: imię, klasę i dane osób, których list dotyczy.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z ,,Procedurami postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych”, które znajdują się na naszej stronie internetowej www. spgorapulawska.pl oraz z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

Informujemy, że w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wychowawczej zawsze możecie Państwo zgłosić się po wsparcie do wychowawcy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły osobiście lub telefonicznie tel. 818805080.

Podajemy również instytucie wspierające rodzinę:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Puławach, ul. Aleja Królewska 19, tel. 81 886 47 96
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach, ul. Aleja Królewska 3, tel. 81 888 34 88
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4, tel. 81 889 05 34
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, Wólka Profecka, tel. 81 888 02 50
 • Sąd Rejonowy w Puławach – kuratorzy, ul. Lubelska 7, tel.81 888 55 85
 • Komenda Powiatowa Policji w Puławach– pełnomocnik ds. nieletnich, ul. Wojska Polskiego 6, tel. 81 889 02 06
 • Narkomania – ogólnopolski telefon zaufania – 801 199 990
 • Infolinia AA - nadużywanie alkoholu – 801 033 242
 • Niebieska linia – ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – 801 120 002
 • Infolinia przemocy – 800 100 100

Dyrektor szkoły Hanna Padewska